چرا جراحی چانه همراه با جراحی بینی توصیه می شود ؟

به دلیل ایجاد تعادل میباشد.خصوصیات ظاهری هنگامی که با هم تناسب دارند زیبا هستند .جراحی چانه نسبت کلی صورت را دوباره تنظیم می کند . در بعضی موارد می توان ظاهر بینی را به وسیله ی افزایش سایز چانه کاهش داد . اگر لیپوساکشن گردن هم نیاز باشد ، می توان در هنگام جراحی چانه.

پس از انجام جراحی بینی مدت زمانی که نیاز هست شخص استراحت کند چه مدتی است ؟

به مدت ۴۸ ساعت باید استراحت مطلق را داشت و همچنین مدت زمان دو هفته بهتر است از انجام حرکات و فعالیت سنگین ورزشی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین به مدت دو ماه از رفتن به استخر خودداری شود .