پس از انجام جراحی بینی مدت زمانی که نیاز هست شخص استراحت کند چه مدتی است ؟

به مدت ۴۸ ساعت باید استراحت مطلق را داشت و همچنین مدت زمان دو هفته بهتر است از انجام حرکات و فعالیت سنگین ورزشی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین به مدت دو ماه از رفتن به استخر خودداری شود .

آیا بینی های گوشتی بعد از انجام عمل جراحی بینی به حالت اولیه خود باز میگردند ؟

در جراحی های بینی که در قدیم صورت میگرفت به علت تکنیک های قدیمی و با توجه به اینکه بیشتر به مسئله تکنیک برداشتن بافت بینی متمرکز بودند، نتیجه مطلبوی حاصل نمی شد. و همچنین امکان بازگشت وجود داشت. اما امروزه با توجه به تکنیک های به روز و جدید که جراحان انجام میدهند، امکان.

زمان تزریق آمپول بعد عمل بینی کی می باشد ؟

برخی از پزشکان و جراحان بینی در حین انجام جراحی زیبایی بینی و در موقع عمل جراحی این آمپول را تزریق کرده و برخی دیگر از جراحان پس از گذشت ۷ روز بعد از جراحی به بیمار توصیه می کنند این تزریق را انجام میدهند . برخی دیگر از پزشکان پس از ۲ ماه از.

آیا پس از جراحی بینی نیازی به تزریق آمپول می باشد؟ یا خیر ؟و کدام نوع از بینی ها ممکن است نیاز به تزریق آمپول داشته باشند ؟

تمامی بینی ها پس از جراحی نیازمند به تزریق آمپول نمی باشند و تنها بینی هایی که دارای پوست های ضخیمی می باشند (بینی های گوشتی ) نیاز به انجام تزریق دارند .