پس از انجام جراحی بینی مدت زمانی که نیاز هست شخص استراحت کند چه مدتی است ؟

به مدت ۴۸ ساعت باید استراحت مطلق را داشت و همچنین مدت زمان دو هفته بهتر است از انجام حرکات و فعالیت سنگین ورزشی جلوگیری به عمل آید؛ همچنین به مدت دو ماه از رفتن به استخر خودداری شود .

آیا بینی های گوشتی بعد از انجام عمل جراحی بینی به حالت اولیه خود باز میگردند ؟

در جراحی های بینی که در قدیم صورت میگرفت به علت تکنیک های قدیمی و با توجه به اینکه بیشتر به مسئله تکنیک برداشتن بافت بینی متمرکز بودند، نتیجه مطلبوی حاصل نمی شد. و همچنین امکان بازگشت وجود داشت. اما امروزه با توجه به تکنیک های به روز و جدید که جراحان انجام میدهند، امکان.

زمان تزریق آمپول بعد عمل بینی کی می باشد ؟

برخی از پزشکان و جراحان بینی در حین انجام جراحی زیبایی بینی و در موقع عمل جراحی این آمپول را تزریق کرده و برخی دیگر از جراحان پس از گذشت ۷ روز بعد از جراحی به بیمار توصیه می کنند این تزریق را انجام میدهند . برخی دیگر از پزشکان پس از ۲ ماه از.

آیا پس از جراحی بینی نیازی به تزریق آمپول می باشد؟ یا خیر ؟و کدام نوع از بینی ها ممکن است نیاز به تزریق آمپول داشته باشند ؟

تمامی بینی ها پس از جراحی نیازمند به تزریق آمپول نمی باشند و تنها بینی هایی که دارای پوست های ضخیمی می باشند (بینی های گوشتی ) نیاز به انجام تزریق دارند .

چرا باید بینی های گوشتی نیازمند تزریق باشند؟

در پاسخ به این سوال باید اظهار داشت که در بینی های گوشتی به دلیل اینکه مستعد تولید بافت اضافه در قسمت زیر پوست می باشد و این بافت های اضافه موجب می شوند درنواحی پشت بینی و نوک بینی این تورم ایجاد شود ، لذا ایجاد شدن این تورم موجب میشود که زیبایی پشت.