عمل اتوپلاستی در بیداری فرد صورت میگیرد؟

برای انجام این عمل ، فرد را بیهوش کرده و عمل را انجام می دهند.اما بلافاصله بعد از عمل بیمار به هوش می آید.لازم است که بعد از عمل یک فرد بالغ همراه بیمار باشد .حتی الامکان فرد بیمار تا ۷ روز بعد از عمل ، نباید رانندگی کند.