برای انجام اتوپلاستی چه سنی مناسب میباشد؟

می توان گفت بهترین سن برای انجام عمل اتوپلاستی حدود ۶ تا ۸ سالگی است؛ زیرا در این سن ، رشد گوش شروع می شود.و همچنین تاثیر روانی که همسالان بر روی کودک میگذارند ،در این سنین شروع می شود.بنابراین لازم است در این سن کودک را به نزد پزشک برده و درباره ی این موضوع با وی مشورت نمایید.