چرا قبل و بعد از عمل اتوپلاستی نباید چیزی بخوریم یا بنوشیم؟

داروهای بیهوشی که استفاده می شود باعث ایجاد ناراحتی شکمی و روده ای میشود.برای اینکه این اتفاق نیافتد لازم است ، قبل و بعد از عمل چیزی خورده یا نوشیده نشود.حتی بهتر است از شب قبل چیزی نخورید و ننوشید.