درد عمل اتوپلاستی به چه صورت است؟

به طور معمول بعد از هر نوع عمل جراحی کمی درد باید وجود داشته باشد؛ اما درد این عمل بر خلاف تصورات افراد بسیار کم و جزئی است . بعد از عمل ، درد بسیار کمی احساس می شود .البته پزشک در نسخه ، مسکن نیز برای شما تجویز خواهد کرد.